Tiskoviny

Tiskoviny jsou i přes obrovský rozmach internetu a online médií nepostradatelnou složkou prezentace vaší firmy a produktů. V mnoha lidech vzbuzují větší důvěru, a proto velmi záleží na kvalitním zpracování těchto materiálů.

Jelikož spolu internetová prezentace i tiskoviny úzce souvisí, je nutné udržet celistvost a jednotu designu. Zákazníci si vaši firmu spojí např. s určitou barvou a lépe si vás zapamatují.

Zároveň s designem internetové prezentace pro vás rádi zpracujeme i návrhy nejrůznějších tiskovin – vizitek, letáků, plakátů, katalogů, prospektů, manuálů, ceníků, výročních zpráv, inzerátů, PF karet, etiket, obalů a dalších. Zajistíme grafickou úpravu, přípravu materiálů i tisk.

Díky našim předchozím zkušenostem můžeme zajistit kvalitně zpracované, přehledné a poutavé tiskoviny, které promění čtenáře v potenciální zákazníky.

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci, nebo hledáte informaci, kterou jste na našem webu nenašli?

Kontaktujte nás